Tidl. Julehjertemuseet

Nyhedsblog d. 4/12 2022 ...

Denne sommer er museet gået igang med at få indrammet og monteret alle de julehjertekunststykker, jeg allerede har skabt, og som er til rådighed for udstillingen.

Museet samler bl.a. brugte materialer og møbler og genstande ind og specialbygger nye installationer og montrer  til projektet, som du kan følge her: Status ( klik på ordet "Status").

Det kan umiddelbart se ud som om, vi har mange jern i ilden på én gang. Det har vi også, idet vi konstant har en glarmester, en tører + et par andre håndværkere, + Bent Voldby og jeg selv beskæftiget med at 8om-) bygge montrer, rammer, installationer, passe partouts og udstillingdekorationer til hjerterne, og vi arbejder samtidigt, men på hvert sit projekt. D.v.s mens glarmesteren erarbejder på indramning / ombygning af et møbel til ét hjerte, kan de andre godt arbejde på nogle and,,,, også må jeg lige benytte lejligheden til at opfordre dig til at gå ind på "Portræt NU 2013" -udstillingen på Frederiksborg Slot og stemme på Bent Voldbys foroportræt af mig. Det hedder "Get OUT", og ligger som Nr 56 på listen over portrætter, der kan stemmes på:

V.h.

Lisbet Lærke.

-o-o-o-o

English version:

This summer, the museum has started to get framed and mounted all the woven heart art pieces I have already created and which we have avaliable for exhibition.

The museum collects and recycles, among other things second-hand materials and furniture and objects nd build new installations and showcases for the project, which you can follow here: Status (Please, click on the word "Status").

It may look like we have many irons in the fire at the same time. We do,  because we constantly have a glazier and a few other craftsmen, + Bent Voldby and myself engaged in  building cabinets, frames, fixtures, mounts and exhibition decorations for the hearts, and we are working simultaneously but on each our project. Ie while the glazier works on framing / remodeling of a piece of furniture for one heart, the otherswork on some others.

Best wishes

Lisbet Lark.

25-05-2013