Tidl. Julehjertemuseet

Nyhedsblog d. 4/12 2022 ...

I den sidste måned har vi arbejdet på at få indrammet hjerterne til specialudstillingen "Fra 2 til 6", der skal udstilles i Julehjertemuseet i en store installation på 150cm x 270cm. Vi er nået ca. halvvejs med de brugte rammer, vi har fået doneret, og er  igang med at skaffe de sidste, men selve installationen er færdig.

Mens skafningen står på, arbejder vi videre på min næste store julehjertekunstudstilling med hjerter, der aldrig har været udstillet før: "H. C. Andersen Passion1" med lutter avancerede hjerter, der skal udstilles i omdesignede gamle møbler og effekter, som vi bruger som udstillingsmontrer, m.v. Det er et stort arbejde, der står på, for mens jeg skaber hjerterne, er der andre frivillige privatpersoner såvel som lønnede håndværkerfirmaer, der bygger de udstillingsmontrer og installationer, som jeg tegner til museet udfra genbrugsting, vi får doneret, såvel møbler som effeker af enhver art. 

Der har også været tid til at kigge efter et sted at bo, og det varer nok ikke så længe, før vi har fundet en god og rimelig løsning på denne udfordring. Men der er lige nogle praktiske problemer, der skal løses.  I min næste blog om ikke så længe, håber jeg med sikkerhed at kunne bringe gode nyheder om, hvor Julehjertemuseet kommer til at ligge.

Papirkunstner, mm., Lisbet Lærke.

English version:

For the last month we´ve been working on framing and mounting the hearts for the special exhibition "From 2 to 6", which will be exhibited at the Woven Heart Art Museum, when it opens. And til now the meassures of the installation is about 150cm x 270cm, using the recycling frames the museum has been donated, and we´re trying to get the last ones, but the exhibition installation is ready.

While we´re working on getting the missing frames, we continue on my next big Woven Heart Art Exhibition with advanced hearts that have never been exhibited before: "H. C. Andersen Passion1" with all advanced woven hearts, which has to be exhibited in redesigned old furniture and effects, that we use for showcases, a.s.o. It´s a hard work going on, ´cause while I create the hearts, other volunteers and payed workmen are building the showcases and installations, which I as a volunteer redesign for the project from recycling materials and recycling furniture, which we get donated for the museum from private persons.

Also we´ve had time for looking for a somewhere to place the Woven Heart Art Museum, "Julehjertemuseet", and I guess it won´t take long, until we´ve found a good and fair solution on this challenge. We just have some practically trouble, that has to be solved. In my next blog coming up very soon, I hope to be able to bring the good news about where the Woven Heart Art Museum will be established.  

Paper artist Lisbet Lark.

22-06-2013