Tidl. Julehjertemuseet

Nyhedsblog d. 4/12 2022 ...

For nogle dage siden blev jeg ringet op af en flink journalist, der fortalte mig, at der i uge 27 blev bragt en stor artikel i ”Rytterknægten” på Bornholm om, at vi flytter med Julehjertemuseet til Bornholm her i august, at vi har oprettet en hjemmeside til vores projekt derovre og at vi ville holde et informationsmøde lørdag d. 10/8 kl 15.00.

Da vi talte med ophavsmanden til artiklen, en anden superflink og interesseret journalist, som kontaktede os i midten af juni , så alting da også ud til at ville lykkes efter at jeg havde investeret 3 måneder af min professionelle arbejdstid i at få museet til Bornholm:

 

- Vi havde underskrevet en slutseddel på en bygning derovre,

 

- Jeg var begyndt at planlægge tegne- og billedkunstkurser og foredrag, musikaftener og andre vinteraktiviteter på stedet

 

- Vi var begyndt at planlægge indretningen af julehjertemuseet samt brandingen af det på stedet .

 

- Jeg havde lavet tegninger til og indhentet lokale tilbud på renovering af bygningen,

 

-Vi havde opsagt både vores dejlige atelierlejlighed på Sjælland samt sat mit værksted i Tisvildeleje til salg.  

 

Men jeg vidste ikke før for få dage siden i slutningen af juli, at journalisten havde skrevet en artikel og at den har været bragt. Jeg vidste såmænd ikke engang, at der var et medie, der hed ”Rytterknægten”, og da jeg så tit er blevet kontaktet og interviewet af journalister her i Danmark, der så efterfølgende alligevel ikke har gidet skrive noget som helst om mig eller mit kunstneriske virke og projekter, …-ja så gik jeg ud fra, da hun ikke havde ringet eller skrevet tilbage om det, at der heller ikke var bid i pressen denne gang.

 

Men det var der, og derfor er jeg nødt til at bringe en aflysning:

Vi må desværre meddele borgere i Aakirkeby og omegn og andre interesserede, at:

 

Det i "Rytterknægten" nævnte informationsmøde lørdag d. 10/8 kl 15.00 ,  er

 AFLYST.

og at denne blog erstatter informationsmødet på stedet, da det har vist sig, at vores livsdrøm ”Kunstnerhuset Aakirkeby”, hvori Julehjertemuseet indgik som en del af pakken, nu under ingen omstændigheder kan realiseres på Bornholm.

Her kommer årsagerne:

Hjemmesiden www.kunstnerhuset-aakirkeby.dk blev nedlagt den dag i juli, hvor det gik op for os, at ingen af vore 2 store banker, NORDEA og DANSKE BANK ville optage de nødvendige, og af ejendomsmægleren garanterede lån i ejendommen. De lån, han før underskriften på slutsedlen påstod at have indhentet fra Realkredit Danmark så overbevisende havde skitseret i salgsopstillingen.

 

Når bankerne ikke ville optage lån i ejendommen skyldtes det:

 

1)      En lang række skjulte forhold og fatale fejl omkring ejendommen i salgsopstillingen.

 

2)      At vores bornholmske boligadvokat, der var blevet anvist af sælgers repræsentant , ejendomsmægleren, forholdt sig HELT passivt under købet.

 

3)      samt den allertungest vejende grund : … - at ejendommen ligger i et udkantsområde, hvori de 2 store banker med tilhørende realkreditforeninger er holdt optage lån i huse.

Bankerne trak derfor tiden og nægtede at deponere vores på forhånd opsparede udbetaling til bygningen samt stille den nødvendige garanti til tiden. Så vi så i øjnene, at risikoen for at handlen ville blive ophævet og at projektet derfor ikke kunne realiseres på Bornholm var stor, og derfor valgte vi at fjerne hjemmesiden fra internettet.

Handlen blev da også og med fulde rettigheder ophævet af sælger på et tidspunkt mellem d. 22/7 og den 24/7, hvor bygningen igen blev sat til salg på internettet, og da sælgers advokat har truet os med en erstatningssag, fordi købet af bygningen ikke kunne gennemføres af årsager, som vi som ovenfor beskrevet ikke selv havde indflydelse på, så ved vi lige nu ikke, hvor Julehjertemuseet kommer til at ligge.

Den varslede erstatningssag er en bombe under det lille museums økonomi og min egen privatøkonomi, så derfor kan jeg nu med 100% s sikkerhed sige at Julehjertemuseet ALDRIG kommer til at ligge på Bornholm, da jeg og min familie nu efterfølgende har måttet ud at skaffe os en ny bolig  i Københavnsområdet, for at være sikre på at have et sted at bo (DYR OMGANG!) samt i sidste sekund sikre vores datter en plads på et gymnasium i Københavnsområdet  og nu arbejder på at sikre os, at hun fortsat kan blive behandlet for sin rygdeformitet i Københavnsområdet.

Da hele vores liv var forberedt til en flytning til Bornholm inklusiv vores kunstneriske arbejdssituation, og vi jo ikke kan sætte hele vores tilværelse på ”hold,”  indtil det passer én eller anden tilfældig hussælger på Bornholm at finde ud af og meddele os, hvorvidt  vedkommende vil opkræve erstatning af os eller ej, endsige, hvor meget vedkommende evt. har tænkt sig at forsøge på at ”malke” os for i denne sag, hvor vi har stået helt magtesløse, så har vi valgt at fastholde vore jobs og gå ud at søge nye kunstneriske udfordringer i Københavnsområdet og nu efter handlens ophævelse binder vi os derfor gerne  til professionelle kontrakter  i Københavnsområdet. Denne sag og de rygter, vi ved, der sat i gang om os på Bornholm, gør, at det nu er udelukket, at vi nogensinde kommer til at bo og drive vores vækstskabende virksomhed på Bornholm.

Så vi siger pænt tak til Bornholm for denne gang, og ikke mindst tak for den store opbakning omkring projektet i lokalpressen og i turistorganisationerne, også glæder vi os til at se alle 30000 Bornholmere på besøg i Julehjertemuseet, når det engang bliver en realitet et andet sted her i Københavnsområdet, om end måske i nogle langt mere beskedne rammer, selvom åbningen af det måske bliver udskudt i flere år p.gr. a denne her sag.

Men nu må man jo se mulighederne i situationen:

I konceptet indgik foredragsvirksomhed, hvor jeg ville have inviteret andre personligheder til at komme og holde foredrag. Nu vil jeg i stedet udbyde et  foredrag afholdt af MIG SELV, ét der handler om denne sag, og det bliver IKKE KEDELIGT. Måske det var en ide at invitere mig over til det næste Folkemøde på Bornholm for at holde foredrag for politikerne om, hvad dette års Folkemøde udrettede, og hvad det er, der gør, at innovative virksomheder ikke starter op i udkantsområderne. Ring på 40 27 48 02, hvis du eller din organisation er interesseret i et upartisk foredrag. Du skal bare være forberedt på, at samtlige udgifter til ophold, transport og forplejning under mit og min fotografs ophold samt løn for selve foredraget skal betales på forhånd.

I konceptet ”Kunstnerhuset i Aakirkeby” indgik der undervisning og kurser m.v., og efter at min allerførste kunstnerelev, Bent Voldby, nu allerede i år er kommet ud over stepperne med udstilling på ”Portræt NU! 2013”og til efteråret  en udstilling i Sverige og en fælles udstilling (han og jeg) i Tyskland, så er der nu blevet plads til at tage endnu en kunstnerelev ind  her i Københavnsområdet. Så hvis du bor i en af forstæderne til København eller i selve København, så er der nu en mulighed for at blive undervist af mig i billedkunst samt på sigt komme ind i Bent Voldbys og min nye og fælles kunstnergruppe. Din alder er underordnet, da vi ikke mener, at medfødt talent har nogen alder. Hvad vi kigger efter hos ansøgerne, ved vi først når vi ser det, du behøver nemlig  ikke have talent inden for de samme kunstneriske medier vi selv arbejder indenfor, da jeg tager udgangspunkt i dig og DINE personlige medfødte evner, og udvikler dig videre derfra.

Der er ingen ansøgningsfrist, men det bliver meddelt i boxbloggen gallerioctopusart.dk, når vi har fundet den kommende elev og derfor ikke vil have flere ansøgninger.

Med venlig hilsen:

Internationalt anerkendt julehjertekunstner, kunstmaler, tegner,  optisk illusionist, installationskunstner, papirkunstner, samt:

Dansk komponist, tekstforfatter, novelleforfatter, installationskunstner, manuskriptforfatter, mentor samt

Freelance foredragsholder,  fotomodel og skuespiller,

 Lisbet Lærke / Lisbet Lark.

03-08-2013