Tidl. Julehjertemuseet

Nyhedsblog d. 4/12 2022 ...

I 2014, hvor Julehjertemuseet åbner, er det 130 året for Krigen i 1864, hvor Danmark led et svigende nederlag tabte store landområder i Sønderjylland. 

 

Mundheldet: "Hvad udadtil tabes skal indadtil vindes" blev født og blev mottoet for Danmarks efterfølgende ekspansion, fordi man begyndte at udnytte landets forhåndenværende ressourcer bedre og derfor opnåede en hidtil uset vækst...

Man kan lære utroligt meget af historien, hvis man som jeg interesserer sig for den og er i stand til at analysere den og sætte nutiden og ens eget liv i perspektiv med den.

Det har fået mig til at revidere visionerne for Julehjertemuseet, for der er ingen grund til her halvt inde i et projekt, der af mange danskere i starten blev betragtet som et latterligt, højtflyvende eksentrisk luftkastel, men som nu er i  fuld gang med at blive realiseret, at fastholde nogle visioner, der blev skabt udfra nogle samfundsmæssige forudsætninger, som har vist sig ikke at være til stede, og som vi ikke selv har indflydelse på.

Der er med andre ord ingen grund til at fastholde nogle visioner, der ikke kan realiseres p.gr.a at situationen og vilkårene har ændret sig undervejs af udefra kommende årsager.

Så må man omstille sig til de nye vilkår, og det kan man jo kun gøre ved at ændre sine visioner, så de passer til dét, der er muligt at realisere.

Sætningen "Hvad udadtil tabes skal indadtil vindes" dækker også over, at løsningen på problemerne nogle gange ligger lige foran næsen på én, og det gør den også i dette tilfælde.

 

Så nu har jeg revideret visionerne for projektet Julehjertemuseet, så de kan og bliver realiseret indenfor den tidsramme, vi har sat af til arbejdet med at opbygge det.

Læs de nye visioner her:

Venlig hilsen

Lisbet Lærke.

01-10-2013