Tidl. Julehjertemuseet

Nyhedsblog d. 4/12 2022 ...

Ja, så har vi oplevet det med.

Endnu engang her under pandemien at blive placeret på B- holdet af myndighederne.

Året tegnede ellers lovende til at begynde med, en vaccine mod cov19 var blevet opfundet. 

Jeg fik allerede i starten af januar oplyst, at jeg af myndighederne var blevet placeret i vaccinations- og prioritetsgruppe 5 grundet mit årelange helbreds- og sygeforløb, som man også har kunnet følge her i bloggen. Det er livsfarligt for mig som astmatiker at få virussen, derfor skal jeg vaccineres,  før jeg kan få mit normale sociale og kunstneriske liv tilbage. Min mand er født med en kredsløbsfejl, så det er heller ikke smart  at han bliver smittet.

Min egen livsvigtige 1. vaccination var blevet fastsat  til starten af marts,  da den pludselig uden begrundelse blev aflyst . Samtidigt kom det frem, at 2 ud af hver 5 vacciner,  der var blevet leveret til borgere i Region Sjælland var blevet taget af folk, der ikke bor i Regionen. Folk valfarter med andre ord herned for at snuppe vores vacciner med det resultat,  at vi  i gruppe 5 , der bor hernede ikke kan blive vaccineret og få vores personlige frihed tilbage, få vaccinationspas, mv, så vi kan komme ind rundt omkring. Vi kan ikke købe tøj i forretninger, gå til tandlægen, være sammen med andre mennesker, se vores familie, og tage på ferie,  fordi folk i fra eksempelvis Region Hovedstaden og Region Syd har fået lov til at tage vores lokale vaccionstider , og dermed også fortsat fratage os  vores sociale liv og muligheder for at skabe os et.  Rædselsfuld mentalitet.

Oplevelserne under pandemien sætter sine traumatiske spor i mig. Folks opførsel og pandemiens restriktioner giver mig mindre og mindre lyst til at realisere dette projekt og drive det. Jeg har lige nu ikke lyst til at leve med at lukke fremmede mennesker ind i mit liv, for nu kommer vi igen ind i en lang periode, hvor vi i risikogrupperne, der ikke er vaccineret, men som en sjælden gang vover os udenfor vores matrikel iført værnemidler godt igen kan forberede os på ubehagelige chikanerende hånlige tilråb fra fremmede. Der er ingen grund til at tro, at folk opfører sig anderledes, bare fordi de kommer ind i mit eget hjem. Så her bliver ikke åbnet noget som helst foreløbigt.

Selv en ildsjæl kan brænde ud.

Jeg er virkelig ked af det i øjeblikket, for vi føler os totalt ladt i stikken.

Svært at glæde sig over foråret,  når jeg ikke har andre steder at komme udenfor at nyde det i sikkerhed end i min egen lille bitte lukkede gårdhave,   som jeg selv begyndte at anlægge sidste efterår..

Jo mere husrenoveringen og opbygningen af rummet til samlingen skrider frem,  og jo flere, der bliver vaccineret,  jo flere er der , som gør krav på at se samlingen og opleve matiklen. Disse mennesker har INGEN forståelse for min og min mands situation, hvor vi jo faktisk af myndighederne ligesom tusindvis af andre i risikogruppe 5 efter tilbagetrækningen af en vaccinetype,  er blevet yderligere smækket inde af myndighederne i vores eget hjem på ubestemt tid, indtil vi kan blive vaccineret, mens resten af samfundet fester over genoplukningen, som vi ikke kan være med i.

Det er nr 2 Påske , hvor vi i pandemiens tegn kommer til ufrivilligt endnu en gang  at sidde mutters alene her i huset. Denne gang på en lille trapperepos. Julen blev tilbragt i en lille tagkvist, da de store stuer og det lange bord føltes alt for tomt.  Påsken bliver   med andre ord ligeså rædsom, som julen var.

Den gængse holdning er åbenbart, at det er OK, at vi i  risikogrupperne, der ikke er gamle,  bare skal isoleres og sidde alene i alle højtiderne, mens resten af samfundet har deres fulde frihed til at gå ud  feste, være sammen med andre mennesker, tage på ferie og sprede virussen i 3. runde.

Hvorfor skulle det være mindre psykisk skadeligt for os i de mellemste aldersgrupper at leve isoleret fra andre mennesker, end det er for unge mennesker eller plejehjemsbeboere?

Efter 13 måneder kan jeg ikke klare det  længere, jeg er gået ned med flaget psykisk,  men heller ikke dette kan jeg få hjælp til at komme igennem.

For min skyld kan I sådan set bare gøre det. Se dog at få den smule forkølelse overstået , de af jer, som mener, at det "bare" er en almindelig influenza , men når I får vejrtrækningsbesvær og symptomer fra et langtids ødelagt centralnervesystem og bliver hospitalsindlagte,   vil jeg ikke bagefter være med til at betale regningen i form af yderligere indskrænkninger i min egen personlige frihed med yderligere meningsløse og rigide restriktioner,  således som det har været tilfældet under runde 2. 

For så sjovt er det heller ikke at skulle undvære sit sociale liv på 13. måned. 

Pandemiens mentalitet, hvor folk KUN tænker på sig selv,  og kvælningen af enhver form for tidligere kulturliv, og billetbookingsystemer til det,  har også givet nogle ændringer i den driftsform, vi overvejer at realisere i dette projekt. 

Jeg vil af personlige sikkerhedshensyn vide, hvem vi lukker ind her. For trusler på livet og andre ubehageligheder hører desværre med til daglig kost på de sociale medier,  når man er i risikogruppe som yngre og fortæller ærligt om, hvor hårdt, livet i isolationen er. Der findes desværre også personer, der ikke synes,  at jeg fortjener at leve. Jeg vil ikke have folk ind her, som ønsker at slå mig ihjel, så vi er nødt til at have en mulighed for at sortere lidt i publikummerne her på stedet,  inden vi lukker folk ind.  Der er bare nogle, jeg ikke vil have besøg af. Anonymt og frit vaden direkte ind fra gaden eller anonym besøgsbooking vil derfor ikke blive muligt.

Der bliver ingen fast offentliggjort åbningstid med mulighed for kollektiv booking af besøg hos os og evt overnatninger gennem turisturburauer, da dette hus først og fremmest er et privat hjem, forbeholdt os og vores familie,  og ikke en offentlig frit tilgængelig bygning og samling.

Så man kommer til på email at skulle bestille tid hos os her,  betale billetterne og evt forudbestille produkter forud med en bankoverførsel , da vi ikke ønsker at håndtere eller at opbevare værdier eller kontanter. 

Besøgstidspunktet aftales ved billetbestilling individuelt ved hver henvendelse om at se samlingen.

Indtil videre arbejder vi dog stadig på at renovere huset, materialeleverancer tager flere måneder, de er forsinkede eller udebliver.

Vacciner er for de priviligerede, VIP' erne og de opprioriterede, folk i sundhesvæsnet, dem der er gift med dem,  deres venner og børn, og så naturligvis dem, der af myndighederne får lov at hugge dem fra os andre, ....... - så indtil videre kan vi heller ikke åbne i år. 

Jeg har i den seneste måned under denne pandemi mistet tilliden fuldstændigt til politikerne,  mistet livslysten, mistet tilliden fuldstændigt  til andre mennesker, mistet troen på,   at andre mennesker vil mig det godt, og vigtigst af alt mistet troen på, at det hele nok skal gå, og at mareridtet snart er slut. 

For der vil altid være en eller anden trendsættende idiot af en influencer, der lige skal have tilfresstillet sit behov for at være "på" og som falder for fristelsen ved en af de gratis ferierejser den slags mennesker får tilbudt fra rejsedestinationerne under de sydlige himmelstrøg, så vi kan få spredt den nyeste mutation af virussen, som vaccinen ikke virker imod.

Lisbet Lærke, 

www.guldborghus.dk

29/3 2021: I vores nyeste samtale i dag med Region Sjællands Call- center fortalte de, at vaccinationerne af de yngste i grp 5 , som jeg tilhører, var blevet suspenderet i starten marts, uden at vi fik besked om det. Vi er blevet smidt ned bag i køen bagved 2 meget store og magtfulde generationer af raske borgere i landet,  ( 2 store og magtfulde vælgergrupper) der skal vaccineres før os, der er yngre og syge, således, at vi nu er de svageste og mest udsatte i samfundet i forhold til at få et svært og livsfarligt forløb med cov19....

På sigt er vi også de dyreste, så beslutningen er vel blevet truffet i et forsøg på at få tyndet lidt ud i os. Vi skal have virussen, så resten af samfundet kan slippe af med os.

30/3 2021:

Ny udvikling: Tidligere kunne jeg se mine aktuelle henvisninger på sundhed.dk, også henvisningen til min gruppe 5  covid19-vaccine, som jeg altså føler, at jeg er blevet frarøvet. Men nu kan jeg slet ikke få lov at se nogen som helst af mine henvisninger, funktionen " Aktive henvisninger" virker ikke. Ringet til min egen læge, som ikke har fået besked om, at henvisningen til gruppe 5 vaccination er blevet afvist.

 Jeg skriver  om det her, fordi pressen slet ikke beskæftiger sig med, at mens resten af DK fester, så er tildelingsprincipperne med prioritetsgrupperne sat ud af kraft, det kører i praksis efter alder. Regionen retter sig ikke efter sundhedsstyrelsens retningslinier for vaccinationer. Vi er  tusindvis af yngre i risikogrupperne, der nu uforskyldt er de mest udsatte for at få et alvorligt forløb med Covid19 grundet vores helbred, og som nu bliver svigtet af samfundet ved at få fjernet vores grp5-henvisning i al tavshed.

 31/3 2021:

Egen læge oplyser, at nr 2 lægefaglig henvisning af mig til vaccination mod cov19 nu er blevet afvist af regionen. Jeg har nu slet ikke ret til at blive vaccineret overhovedet,  dvs få mit normale, sociale liv tilbage , for jeg er ikke i nogen som helst prioriteringsgruppe. 

Regionens afvisningsbegrundelse er irrelevant og absurd:

De mener, jeg KAN være allergisk overfor vaccinen, og derfor hvis jeg skal vaccineres, så skal jeg vaccineres på et specialhospital meget langt væk,  hvor de er har de fornødne ressourcer og redskaber til at håndtere allergiske shocktilstande, et evt anafylaktisk shock,  i forbindelse med en evt vaccination.

Jeg ser det som et forsøg på at gøre mig bange for vaccinen og endnu mere isoleret/ yderligere indespærret for der er absolut INTET i min journal,  der indikerer, at jeg skulle være allergisk overfor vaccinen. Jeg er ikke allergisk overfor nogle af de aktive stoffer, der er i de for andre mennesker tilgængelige vacciner på markedet. Alle kan jo være allergiske uden at vide det,  det er derfor,  alle skal sidde ned i 15 min efter vaccinen, så personalet kan holde øje med dem. Jeg bor tæt på et lokalt vaccinstionscenter, der snildt kunne klare at vaccineres mig, hvis de havde vacciner nok og fik lov til det af regioen. Jeg bor tæt på Nykøbing F sygehus, der sagtens kan håndtere et allergisk schock,  hvis et sådant mod forventning skulle opstå,   så der er ingen grund til at sende mig til Roskilde Sygehus for at blive vaccineret.

27/4 2021:

Jag har i et stykke tid haft en meget smertefuld hofte, som jeg i onsdags i sidste uge fik en henvisning til røntgen på sygehuset til.  Også denne henvisning blev slettet I systemet,  indtil jeg efterlyste den. Så nu skal jeg til hofterøntgen på et sygehus, uden at jeg er beskyttet mod et evt svært forløb med covid19 og uden at de mennesker,  jeg møder der, har skullet tage en covid19- test. For man skal pt ikke møde op med en negativ test, når man skal til en planlagt undersøgelse på sygehuset.

En vaccination beskytter KUN den , der har fået den mod et svært forløb med covid19. Man kan , såvidt vides godt blive smittet med virussen og give den videre til andre ikke- vaccinerede, der så kan få et fatalt dødeligt forløb med virussen, selvom man selv er beskyttet med en vaccination.

De færdigvaccinerede personaler er, så vidt jeg kan se,  ikke forpligtede til at lade sig coronateste, så jeg er meget nervøs og utryg.

Men jeg kan hverken gå eller stå på min hofte for smerter og har allergi overfor smertestillende,  så den kan ikke vente, til spørgsmålet om en vaccine er afklaret. Den skal undersøges i midten af maj, så udredningen kan komme i gang, men altså uden nogen form for tryghed for mig. 

Med hensyn til spørgsmålet,  om jeg har ret til en vaccine, så er regionen nu nået frem til,  at det har jeg. Så jeg skal puttes ind i køen igen. Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt et stykke ud i fremtiden , måske hen på sommeren/ efteråret på et hospital med et specielt beredskab, der kan klare en evt  allergisk reaktion.

"At skyde gråspurve med kanoner" er det helt rigtige udtryk her, for jeg er ikke allergisk overfor nogle af de aktive stoffer i vaccinerne,  så det er bare en unødvendig tidsudtrækning, der nu tvinger mig ud til undersøgelser i et hospitalsmiljø,  hvor jeg selv er i maksimal risiko for at blive smittet med en virus,  de omkringværende vaccinerede, utestede evt smittebærere ikke har symptomer på, men som kan slå mig ihjel.

Jeg er blevet spurgt om, hvordan jeg har det med det?

Til så dumt et spørgsmål kan man kun svare med et modspørgsmål:

Hvordan ville du selv have det,  hvis du var mig?

Ville du synes , det var ok?

30/4 2021

Jeg har efter anbefaling fra en folketingspolitiker for en måned siden skrevet ind til Region Sjællands Corona Call Center og stillet dem følgende spørgsmål gennem deres hjemmeside:

" Hvorfor har Region Sjælland slettet min henvisning til en gruppe 5 Covid19- vaccination?"

Svaret kom d  30.4:

" Kære Lisbet

Tak for din henvendelse, beklager den lange svartid.

Hvis man er borger med tilstande og sygdomme der giver øget risiko for alvorligt forløb ved Covid-19, skal visitationen for vaccination gå gennem den behandlingsansvarlig læge. Dette kan være en behandlingsansvarlig læge på et sygehus, som du er tilkoblet. Hvis ikke dette er tilfældet er det din praktiserende læge, som kan henvise til vaccination. Behandlingsansvarlig læge er dog underlagt visse kriterier fra sundhedsstyrelsen.

Vores bedste bud er at du forhører dig hos din læge.


Med venlig hilsen

Corona Call Centret
E-hospitalet, Det Nære
Sundhedsvæsen

Region Sjælland
Ringstedgade 14 A
4700 Næstved"

Min egen læge har henvist mig 2 gange til en covid19- vaccination,  som Region Sjælland har afvist begge gange uden at angive en rimelig årsag, så det er jo et direkte dumt svar at give mig. Regionen sender mig forfra i visitationskøen, en unødvendig tidsudtrækning, for som man kan se herover, skal jeg nu snart på hospitalet, i maj, hvor der hverken kræves en coronatest af mine medpatienter  i venteværelse,  lille omklædningsrum eller den forrige patient i røntgenapparatet eller af personalet. 

Vaccinen beskytter kun den vaccinerede mod et svært forløb med covid19,  vi andre kan godt blive smittet af en vaccineret person uden symptomer også få et svært eller dødeligt forløb med virussen.

Hvor mange henvisninger skal min praktiserende læge mon give mig, før Regionen mener, at jeg er vigtig nok for dette samfund til,  at en henvisning bliver respekteret og accepteret?" 

29-03-2021